Realizace FVE

První krok

Před realizací každé FVE je nutné zvážit možnosti, které pro využití solární energie Vaše nemovitost poskytuje a jakou finanční výši investice jste ochotni uvolnit ze svého rozpočtu. Dále je potřeba vědět, jak velkou průměrnou spotřebu elektrické energie má Vaše domácnost v kWh za rok. Tuto informaci zjistíte z faktury ročního vyúčtování odběru el.energie.
Pro posouzení veškerých těchto hledisek Vám poskytneme bezplatně nezbytné technické rady a informace. Zároveň Vám pomůžeme připravit pro požadovanou lokalitu co nejvýhodnější variantu FVE.

Druhý krok

Jste-li již pevně rozhodnuti do stavby FVE investovat, je nyní potřeba zvládnout technické záležitosti, které se stavbou FVE souvisí.
V prvé řadě potřeba vyplnit potřebné žádosti na příslušného distributora el.energie, který se do 30 dnů vyjádří k tomu, zda Vám povolí na příslušné lokalitě (střeše) postavit vlastní FVE.
Jedná-li se o rodinné domy s formou provozu „Zelených bonusů“, nebývá s povolením FVE problém.
U větších ploch, např. haly, obchodní domy, apod., kde se instalaci velké FVE provede zvýšené zatížení střechy, je nutné mít písemné vyjádření statika, zda střešní konstrukce vyhovuje zatížení instalací velké FVE.
Nesmíme také zapomenout, že je nutné FVE připojit do sítě nízkého napětí. Budete-li uvažovat s formou „Zelených bonusů“, měla by být Vaše stávající elektroinstalace v domě přizpůsobena na přenos výkonu z Vaší FVE.
V neposlední řadě by měla být střecha, na kterou byste chtěli FVE instalovat v takové kvalitě, aby bylo možné na ní řádně přichytit nosné hliníkové konstrukce, na které se montují FV panely.

Třetí krok

V tomto stádiu realizace je již vše po technické stránce připraveno k vlastní montáži FVE.
Při této příležitosti si Vám dovolujeme nabídnout naše služby. Jsme schopni Vám FVE odborně nainstalovat a nastavit dle požadavků distributora přenosové soustavy. Samozřejmostí je provedení výchozí revize elektro.

Čtvrtý krok

Po namontování FVE je nutné zažádat o licenci na výrobu elektrické energie. Jsme ochotni Vám tuto službu zajistit, případně Vám poradit, jak o licenci zažádat.