Základní informace o FVE

Co to je fotovoltaika?

Pro lidstvo je nevyčerpatelným zdrojem energie sluneční záření dopadající na zemský povrch. V době nedávné byla využívána pouze jeho energie kumulovaná v infračerveném spektru prostřednictvím solárních kolektorů k ohřevu teplé vody, případně vytápění.


Technický pokrok umožnil využívání slunečního záření k přímé přeměně na elektrickou energii na principu tzv. fotovoltaického článku. Jedná se technicky o diodu, která při dopadu slunečního záření uvolní z krystalické mřížky volné elektrony, které jsou zárodkem elektrické energie. Pospojováním většího množství těchto článků, vznikne fotovoltaický panel o výkonu cca 100 až 173 Wp/m2. Wp znamená špičkový výkon při ideálních světelných podmínkách (světlo o intenzitě 1000W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25°C). V podmínkách Karlovarského kraje lze takto získat z instalovaného výkonu 1 kWp cca 900 kWh el.energie ročně.


Spojením těchto fotovoltaických panelů vzniká fotovoltaická elektrárna ( FVE), která vyrábí jako alternativní zdroj elektrickou energii a tu je možné prodávat do distribuční sítě ČEZ nebo EON. Zvolit lze buď formu přímého prodeje, kdy je výkupní cena garantována státem po dobu 20-ti let nebo formu tzv. zelených bonusů. To je způsob výroby, kdy výrobce dokáže část takto vyrobené energie sám spotřebovat. Neplatí tak za spotřebovanou energii nakoupenou z distribuční sítě, ale navíc je distribuční společnost povinna mu za vyrobenou el. energii platit. Bližší podrobnosti a technické řešení je uvedeno v následujícím textu.


Realizovat je možné libovolnou velikost systému dle technických možností pro umístění a finančních prostředků. Životnost FVE je cca 30 – 35 let. Záruka na panely a měniče je 5 let, záruka výkonu 90% maxima po dobu 12-ti let, 80% výkonu po dobu 25 let. Úbytek výkonu je způsoben postupným stárnutím materiálu fotobuněk a změnou struktury povrchu skleněného krytu. Vývoj materiálů pro prodloužení vyšší výkonnosti probíhá permanentně.


Firma REVAMONT s.r.o. používá při výstavbě FVE technicky nejvyspělejších fotovoltaických panelů s vysokou až 16% účinností. Převážně se používají panely z polykrystalického křemíku. Takto vysoká účinnost byla dosažena hlavně důmyslnou konstrukcí samotných panelů – krycí plocha solárních článků je vyrobena ze speciálně upraveného antireflexního skla s EVA folií tak, aby dosahovala vysoké účinnosti pohlcení slunečního svitu v maximálním možném čase a zároveň poskytovala ochranu před přírodními jevy.

Umístění fotovoltaických panelů

Ideální umístění panelů je jižní směr s maximálním odchýlením 10 až 15° na západ. Slunečnímu záření, které dopadá na FV panely nesmí bránit např.větve, hromosvod, komín, vikýř, apod. Ideální sklon panelů je 35 až 45° od vodorovné roviny. Panely lze umístit na rovnou střechu, balkon, šikmou střechu nebo volný pozemek. Pokud je však šikmá střecha odkloněna o více jak 45° od jižního směru, instalaci na této střeše raději nedoporučujeme.