Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny - ostrovní systém

Fotovoltaické elektrárny - foto je pouze ilustrační

Připravili jsme pro Vás nabídku některých typů fotovoltaických elektráren pro ostrovní provoz.

»

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny - foto je pouze ilustrační

Nabízíme vám několik základních typů fotovoltaických elektráren. Ceny těchto sestav jsou pouze orientační a jsou dány aktuálními cenami jednotlivých komponentů. Pro každou střechu je nutné zpracovat nabídku dle skutečného stavu. Zpracované nabídky se nebudou zásadně lišit od základních nabídek FV elektráren.

»

Fotovoltaický ohřev vody

Zásobníkové ohřívače vody s kombinovaným ohřevem pomocí střídavého/AC a stejnosměrného/DC proudu mohou být s výhodou použity pro ohřev vody jen pomocí AC proudu ze sítě nebo jen DC proudu z fotovoltaických panelů. Je možné použít i kombinaci obou variant s nastavením teplot pomocí dvou samostatných termostatů a tím volit preferenci ohřevu.

»

Větrné turbíny / elektrárny

Větrnou turbínu JPS je možné umístit na střechu objektu nebo na samostaný stožár. Součástí každé turbíny je regulátor, který nám reguluje vygenerované napětí na stejnou úroveň a zajišťuje regulaci (brždění) turbíny za nepříznivých větrných podmínek.

»