Způsoby provozování FVE

1. Formou pevných výkupních cen – přímý prodej do distribuční soustavy (DS)

Vyrobená elektřina je vedena přes předávací místo přímo do sítě DS. Provozovatel DS má za povinnost dle vyhl.č.150/2007 Sb. vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z FVE po dobu životnosti výrobny za pevně stanovenou cenu. Životnost výrobny je dle přílohy č.3, vyhlášky č.475/2005 Sb. stanovena na dobu 20 let.
U tohoto způsobu připojení FVE je větší jistota návratnosti vlivem pevně stanovené výkupní ceny.

U FVE výkonu 0-5kWp je pro období od 1.1. do 31.6.2013 stanovena výkupní cena na částku 3,41 Kč + DPH a od 1.7. do 31.12.2013 na částku 2,99 Kč + DPH za vyrobenou kWh.

U FVE výkonu 5-30kWp je pro období od 1.1. do 31.6.2013 stanovena výkupní cena na částku 2,83 Kč + DPH a od 1.7. do 31.12.2013 na částku 2,43 Kč + DPH za vyrobenou kWh.

Tím, že jsme se přiklonili na stranu jistoty, je třeba počítat s delší návratností investice do FVE. U tohoto způsobu prodeje elektřiny, je nutné počítat s investicí do vybudování nového odběrného místa a s úhradou jednorázového poplatku za ampérovou hodnotu jističe před elektroměrem.

 

2. Formou „zelených bonusů“ – vlastní spotřeba

Zelený bonus je pro malé investory s částečnou vlastní spotřebou rozhodně výhodnější variantou. Investor neplatí za zřízení odběrného místa a vyrábí si vlastní elektřinu, kterou spotřebovává ve vlastní domácnosti. Navíc může jednou za rok, pokud toto připojení FVE přestane být pro investora výhodné, změnit způsob připojení a přejít na systém pevných výkupních cen a naopak.

Popis provozu FVE formou zelených bonusů

Za měničem je instalovaný cejchovaný elektroměr, který slouží výhradně pro odečet, k fakturaci zelených bonusů.

U FVE výkonu 0-5kWp je pro období od 1.1. do 31.6.2013 stanovena výkupní cena na částku 2,86 Kč + DPH a od 1.7. do 31.12.2013 na částku 2,44 Kč + DPH za vyrobenou kWh.

U FVE výkonu 5-30kWp je pro období od 1.1. do 31.6.2013 stanovena výkupní cena na částku 2,28 Kč + DPH a od 1.7. do 31.12.2013 na částku 1,88 Kč + DPH za vyrobenou kWh.

Provozovatel DS provede výměnu stávajícího elektroměru za 4kvadrantní, který je schopen měřit dvoutarifní odběr a jednotarifní dodávku do distribuční sítě.

Základní rozdíl mezi přímým prodejem a "ZB" je ten, že vyrobenou elektřinu z FVE dostanu také zaplacenou, ale mohu si jí navíc celou spotřebovat ve vlastní domácnosti. Šetřím tím, že na rozdíl od přímého prodeje do DS, nemusím tuto elektřinu nakupovat. Mám-li nedostatek elektřiny, pak si elektřinu nakoupím běžným způsobem tak, jak mám smluvně zajištěno u provozovatele DS. Vyrobená elektřina z FVE, která není spotřebována odteče jako přebytek do sítě.