Návratnost investice

Každého, kdo se rozhodne pro stavbu FVE, zajímá, kdy se mu vrátí investované peníze. Tato informace se nedá přesně matematicky spočítat.

Dlouhodobým vývojem a provozem FV systémů se dostáváme k reálným číslům, které odpovídají podmínkám v různých zeměpisných pásmech. Není nutné se však znepokojovat, že se tato investice nevyplatí. Nekoukejme jen na mapu, ale zvažme, co nám tato investice přinese z dlouhodobého hlediska, v řádu několik let. Kdyby byla tato investice tak nevýhodná, myslíte si, že by se u našich západních sousedů FV systémy tak rozmáhaly a ve velkém stylu instalovaly na střechy rodinných domů, kdyby se tyto investice nevyplácely?

 

Roční sluneční svit na území ČR

 

 

Abychom si mohli spočítat za kolik let se nám naše investice vrátí, je potřeba vědět, jakou energii má dopadající sluneční záření v té dané oblasti. Ne každý z nás bydlí na jižní Moravě, kde je situace k pohledu naší země ideální. Ani ostatní oblasti však nejsou výrazně nedostatečně slunečně osvětleny.
Podíváme-li se na sluneční záření v Západních Čechách, jsou sice z pohledu naší země nejméně slunečně osvětlené, avšak dostatečně k tomu, aby se i v Západních Čechách tato investice do FVE vyplatila. Zvláště, když je celosvětový trend zdražování veškerých energií.

Při vlastní instalaci FVE je důležité nejen místo instalace, ale i způsob nasměrování FV panelů. Jedná se jak o naklonění panelů, tak i jejich orientaci od jihu.
Výpočtem si zjistíme, že by nám naše FVE měla vyrobit např.4,5 kWh. Budeme-li však mít panely postaveny ne v ideálním pozici, můžeme si z obrázku lehce zjistit, s jakým výkonem bude naše FVE pracovat. Ne vždy je vše závislé na slunečním záření.

Ideální situování střechy

Ideální situování střechy je její orientace ± 5° od jihu a náklon 28° až 43°. Nemá-li střecha ideální postavení, je možné přizpůsobit nosnou konstrukci FV panelů a nebo změnit počet instalovaných FV panelů. Obě varianty jsou možné.
Pro elektrárnu o výkonu 1kWp je potřeba velikost plochy cca 8 – 10m2.

situování panelu

 

Budeme-li při návrhu naší FVE uvažovat s průměrným dopadem 900 – 1100 kWh sluneční energie na 1m2, vyrobí FVE o výkonu 2,5 kWp s ideálně postavenými FV panely, tzn. se 100% účinností cca 2,25 – 2,75 MWh za rok. Zjednodušeným výpočtem platí, že FVE výkonu 1 kWp vyrobí za rok cca 1 MWh el.energie. Dá se spočítat, že v Západních Čechách se vyrobí za rok přibližně o 500 kWh méně elektrické energie méně než na Jižní Moravě. Budeme-li počítat, že cena 1 kWh stojí průměrně 4,- Kč, vyjde nám, že vyrobíme o 2 000,- Kč méně elektrické energie než bychom vyrobili na Jižní Moravě.


Zamyslíme-li se nad tím, že ne každý na Jižní Moravě má ideálně situovanou střechu, nemusí být tento finanční rozdíl až tak velký. Troufnu si tvrdit, že ideálně postavená střecha v našich podmínkách (Západní Čechy), z velké části odstraní rozdíl v celkovém objemu vyrobené elektrické energie o proti ne zrovna dobře situované střeše na Jižní Moravě.